Kick-ass Flash templates from TemplateMonster!

Самостiйна робота №11


        Тема: Логарифмічні рівняння та нерівності

        Мета: Закріпити набуті знання та навички, перевірити їх при виконанні практичних завдань.

        Завдання:
        1. Засвоїти теоретичний матеріал згідно теми;
        2. Виконати письмово приведені завдання;
        3. Зробіть висновки.

        Рекомендована література:
        1. М.І. Шкіль, З.І. Слепкань, О.С. Дубинчук Алгебра і початок аналізу 10-11 клас,-К.: Зодіак-Еко, 1999
        2. О.В. Погорєлов Геометрія 10-11 клас,-К.: Освіта, 1997
        3. О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов, А.К. Сліпченко Математика,-К.: Вища освіта, 2001
        4. Лейфура В.М. та інші. Математика( підручник для підготовки молодших спеціалістів економічних спеціальностей)-К.: Техніка, 2003

Завдання до самостiйної роботи        Варiант 1
        
        Варiант 2
        
        Варiант 3
        
        Варiант 4
        
        Варiант 5
        
        Варiант 6