Kick-ass Flash templates from TemplateMonster!

Контрольна робота


        Критерії оцінки контрольної роботи з дисципліни «Математика»

        Напрямок підготовки          Комп'ютерна інженерія
        Спеціальність                      5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

        Контрольна робота з дисципліни «Математика» оцінюється за 5-бальною системою залежно від кількості правильних відповідей на поставлені питання, їх оформлення.
        Кожен варіант складається з чотирьох практичних завдань.
        Всього максимально 5 балів.

        Оцінка за роботу:
        «відмінно» – виконані повністю всі завдання, оформлення роботи охайне, відсутні виправлення, граматичні помилки.
        «добре» – одне з завдань має незначні помилки в розрахунках, або вимагає доповнень, висновків чи пояснень, оформлення роботи охайне, але присутні виправлення або незначна кількість граматичних помилок.
        «задовільно» – виконано не менше половини роботи або присутні помилки в розрахунках, певні завдання вимагають доповнень чи пояснень.
        «незадовільно» – виконано менше половини завдань, або в більшості завдань хід розв'язку вибраний не вірно.

        Рекомендована література:
        1. М.І. Шкіль, З.І. Слепкань, О.С. Дубинчук Алгебра і початок аналізу 10-11 клас,-К.: Зодіак-Еко, 1999
        2. О.В. Погорєлов Геометрія 10-11 клас,-К.: Освіта, 1997
        3. О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов, А.К. Сліпченко Математика,-К.: Вища освіта, 2001
        4. Лейфура В.М. та інші. Математика( підручник для підготовки молодших спеціалістів економічних спеціальностей)-К.: Техніка, 2003

Завдання до контрольної роботи


        Варiант 1

        1.
        2.
        3. Розв'яжіть систему нерівностей:
        4.

        Варiант 2

        1.
        2.
        3. Розв'яжіть систему нерівностей:
        4.

        Варiант 3

        1.
        2.
        3. Розв'яжіть систему нерівностей:
        4.

        Варiант 4

        1.
        2.
        3. Розв'яжіть систему нерівностей:
        4.