Kick-ass Flash templates from TemplateMonster!

Контрольна робота


        Критерії оцінки контрольної роботи з дисципліни «Математика»

        Напрямок підготовки          Комп'ютерна інженерія
        Спеціальність                      5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

        Контрольна робота з дисципліни «Математика» оцінюється за 5-бальною системою залежно від кількості правильних відповідей на поставлені питання, їх оформлення.
        Кожен варіант складається з чотирьох практичних завдань.
        Всього максимально 5 балів.

        Оцінка за роботу:
        «відмінно» – виконані повністю всі завдання, оформлення роботи охайне, відсутні виправлення, граматичні помилки.
        «добре» – одне з завдань має незначні помилки в розрахунках, або вимагає доповнень, висновків чи пояснень, оформлення роботи охайне, але присутні виправлення або незначна кількість граматичних помилок.
        «задовільно» – виконано не менше половини роботи або присутні помилки в розрахунках, певні завдання вимагають доповнень чи пояснень.
        «незадовільно» – виконано менше половини завдань, або в більшості завдань хід розв’язку вибраний не вірно.

        Рекомендована література:
        1. М.І. Шкіль, З.І. Слепкань, О.С. Дубинчук Алгебра і початок аналізу 10-11 клас,-К.: Зодіак-Еко, 1999
        2. О.В. Погорєлов Геометрія 10-11 клас,-К.: Освіта, 1997
        3. О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов, А.К. Сліпченко Математика,-К.: Вища освіта, 2001
        4. Лейфура В.М. та інші. Математика( підручник для підготовки молодших спеціалістів економічних спеціальностей)-К.: Техніка, 2003

Завдання до контрольної роботи


        Варiант 1

        1. Скласти пропорції з рівностей: а) 15·42=35·18; б) 54·55=66·45; в) 2,5·0,018=0,15·0,3.
        2. Розв'язати рівняння: x4 - 5x2 - 36 = 0;
        3. Доведіть, що бокова поверхня правильної усіченої піраміди дорівнює добутку півсуми периметрів основ на апофему.
        4. Знайдіть об'єм піраміди, основою якої є прямокутний трикутник з катетами 2 см і 3см, висотою 4см.

        Варiант 2

        1. Скласти пропорції з рівностей: а) 17·42=35·18; б) 54·45=66·45; в) 2,5·0,012=0,15·0,3.
        2. Розв'язати рівняння: x4 - 5x2 - 25 = 0;
        3. Доведіть, що бокова поверхня правильної піраміди дорівнює добутку півсуми периметрів основ на апофему.
        4. Знайдіть об'єм піраміди, основою якої є прямокутний трикутник з катетами 4 см і 5см, висотою 6см.

        Варiант 3

        1. Скласти пропорції з рівностей: а) 15·42=31·18; б) 54·55=66·49; в) 2,5·0,018=0,15·0,1.
        2. Розв'язати рівняння: x4 - 5x2 - 16 = 0;
        3. Площа рівностороннього трикутника 16 см2. Знайдіть висоту .
        4. Знайдіть об'єм піраміди, основою якої є прямокутний трикутник з катетами 2 см і 3см, висотою 4см.

        Варiант 4

        1. Скласти пропорції з рівностей: а) 55·42=35·18; б) 24·55=66·45; в) 3,5·0,018=0,15·0,3.
        2. Розв'язати рівняння: x6 - 5x4 - 36 = 0;
        3. Катети прямокутного трикутника дорівнюють 5 і 12 см. Знайдіть радіус описаного кола.
        4. У трикутнику АВС проведена пряма НК, паралельно АС, причому Н належить відрізку АВ, а точка К – відрізку ВС. Знайдіть НК, якщо АС=8, НВ=3, АН=5.